úterý 21. listopadu 2017

REGISTRACE 2018

Ahoj všem,

tak jako každý rok bychom Vás i letos chtěli poprosit o zaplacení registračního poplatku na následující kalendářní rok 2018. Registrační poplatek prosím zaplaťte do konce tohoto roku a to převodem na účet č.:196339216/0300. U platby prosíme do zprávy vždy uvádějte jméno dítěte (popř. dětí), za které platbu provádíte a připojte i variabilní symbol, který naleznete v souboru, který Vám byl zaslán společně se žádostí o zaplacení. Pokud jste VS neobdrželi, vyžádejte si ho prosím na cefeus.nymbur@gmail.com.

Roční členský poplatek činí 500 Kč (v případě, že v našich oddílech máte více dětí, platí se za každé další dítě 400 Kč). Z části této sumy je hrazeno pojištění Vašeho dítěte, zbytek plyne na materiálně-technické zabezpečení oddílů (oprava kluboven, nákup sportovního vybavení atd.). Upozorňujeme, že vedení oddílů funguje bez nároku na jakoukoliv odměnu a že veškeré získané finanční prostředky slouží k uspokojení potřeb oddílů.

Děkujeme za spolupráci a včasné zaplacení příspěvku.

Vedení skautského střediska Cefeus

Žádné komentáře: