pondělí 5. listopadu 2012

REGISTRACE 2013


Vážení rodiče,
žádáme Vás o zaplacení ročního členského poplatku 500 Kč (v případě, že v našich oddílech máte více dětí, platí se za každé další dítě 400 Kč). Z části této sumy je hrazeno pojištění Vašeho dítěte, zbytek plyne na materiálně-technické zabezpečení oddílů (oprava kluboven, nákup sportovního vybavení atd.). Upozorňujeme, že vedení oddílu funguje bez nároku na jakoukoliv odměnu a že veškeré získané finanční prostředky slouží k uspokojení potřeb oddílů. Poplatek zaplaťte v hotovosti nejpozději do 31. 12. 2012. Pro přehlednost peníze odevzdávejte pouze jednomu z těchto vedoucích: Petr Polák (Švambor), Martin Pavlíček (Mája).
!!!Od nováčků potřebujeme i vyplněnou přihlášku do našeho střediska!!!

Děkujeme za spolupráci.
Vedení skautského střediska Cefeus

Žádné komentáře: