středa 5. října 2011

REGISTRACE 2012

Vážení rodiče,

žádáme Vás o zaplacení ročního členského poplatku 500 Kč (v případě, že v našich oddílech máte více dětí, platí se za každé další dítě 400 Kč). Z části této sumy je hrazeno pojištění Vašeho dítěte, zbytek plyne na materiálně-technické zabezpečení oddílů (oprava kluboven, nákup sportovního vybavení atd.). Upozorňujeme, že vedení oddílu funguje bez nároku na jakoukoliv odměnu a že veškeré získané finanční prostředky slouží k uspokojení potřeb oddílů. Poplatek prosím zaplaťte nejpozději do 31. 12. 2011 v hotovosti jednomu z vedoucích.

Vedení skautského střediska Cefeus

Žádné komentáře: